Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

ROČNÍ  PLÁN PRÁCE

Mateřské školy Olešník

na školní rok 2018 - 2019


 Zpracovala: Kuboušková Dana, vedoucí učitelka
 
OBSAH 

VZDĚLÁVÁNÍ


Hlavním prostředkem pro dosahování stanovených cílů je Školní vzdělávací program s názvem „ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, který tvoří jednotný celek bezprostředně související s životem dětí, rozdělený do čtyř témat:

1. TÉMA: PODZIM
2. TÉMA: ZIMA
3. TÉMA: JARO
4. TÉMA: LÉTO

PODZIM

V tomto bloku je naším hlavním cílem adaptace dětí v novém prostředí.  Seznamujeme se svými jmény, značkou, se jmény svých kamarádů, učitelek. Zdokonalujeme se v sebeobsluze. Společně si vytváříme pravidla společného  chování. Učíme se, jak si říci o hračku, kterou už má kamarád, jak se k sobě chováme, že si neubližujeme, že si můžeme pomáhat, požádat o pomoc. Během tohoto období se také seznamujeme s dary podzimu, s názvy, tříděním a ochutnáváním ovoce
a zeleniny z našich zahrádek, ale i s lesními plody, které chodíme sbírat a pak si s nimi hrajeme, vyrábíme zvířátka z kaštanů, malujeme podzimní listí. Poznáváme barvy základní i doplňkové, vyrábíme draky, seznamujeme se s geometrickými tvary, učíme se správně držet tužku, nůžky. Povídáme si o lesní zvěři i o ptactvu, jak se chystají  na zimu, kdo tady zůstává, kdo odlétá pryč. Při návštěvě rybníka Rojdánku se seznámíme, jak se správně starat o ryby, co potřebují k životu během celého roku, jak se správně loví, co je k tomu potřeba, jak se u vody chováme. O tom nám bude vyprávět místní rybář. Také se seznamujeme se svým tělem, s názvy částí těla,
s ochranou zdraví, i s tím, co je pro nás zdravé a co nám škodí, jak je důležitý pohyb pro naše tělo. Při vycházkách obcí navštívíme místní hasičárnu, setkáme se s hasičem, který nás provede hasičárnou, seznámí nás s hasičským autem, s výstrojí zásahového družstva i s tím, co musí hasič znát a co vše potřebuje k zásahu. Chystáme se na lampionový průvod.

ZIMA

V tomto bloku se věnujeme přípravě vánoc, seznamujeme se s tradičními vánočními zvyky a koledami, které si zazpíváme u vánočního stromu na návsi společně se základní školou. Zkoušíme péct cukroví, chystáme se na Mikuláše
s Čertem, povídáme si o vánočních přáních, vyrábíme vánoční ozdoby a to nejen
na společné vánoční dílně. Také si povídáme o zimě, jak se v zimě oblékáme, jak     můžeme v zimě sportovat, jak se zimní sporty jmenují, pokud je sníh, bobujeme
na kopečku na školní zahradě. Se sněhem děláme pokusy, vystřihujeme vločky, malujeme sněhuláky. Povídáme si o lesní zvěři, jak se o ní můžeme starat, krmíme ptáčky v krmítku na okně. Těšíme se na Karneval, vyrábíme si masky, učíme nebát se masek, protože je to jen převlek. Povídáme si o pohádkových postavách, ilustrujeme                a hrajeme si pohádky. Také se seznamujeme s různými druhy povolání, kde pracuje maminka a tatínek, povídáme si i o tom, čím by chtěly děti být, až vyrostou. Předškoláci se cíleně připravují na školu a na zápis, který je v dubnu čeká.


JARO

V jarním období si povídáme rostlinách, které začínají rozkvétat, zkoušíme je malovat, vystřihovat, kreslit. Seznamujeme se s velikonočními zvyky, na společné velikonoční dílně malujeme výfuky, pleteme pomlázky. Povídáme si o děšti, proč je důležitý pro rostliny, zvířata, ale i pro nás lidi, zpíváme lidové i jiné písně, tancujeme, malujeme, tvoříme z papíru i jiného materálu. Zjišťujeme, proč je důležité slunce pro celý svět. Upevňujeme si hygienické a sebeobslužné návyky, snažíme se o dodržování dohodnutých pravidel. V měsíci březnu dle možností základní školy se jdou předškoláci podívat do školy na jednu vyučovací hodinu,aby se seznámili s prostředím i s paní učitelkami. Seznamujeme se i si opakujeme, jak se správně chovat při jízdě na kole, proč je nutné mít helmu. Jak správně přecházet silnici. Opět navštívíme místní knihovnu. Seznamujeme se s domácí mi zvířaty a jejich mláďaty. Vítáme vracející se ptactvo z teplých krajin. Připravujeme se na svátek našich maminek, vyrábíme přání, dárky, chystáme besídku pro maminky, ale i pro tatínky. Předškoláci pilují básničky, písničky a tanečky, které předvedou svým rodičům a kamarádům při loučení
s mateřskou školou.


LÉTO

V období léta využíváme ke hrám i učení hlavně zahradu. Povídáme si o rostlinách,
 o hmyzu, o nebezpečí, které nás může v přírodě potkat, například hada, vosu, včelu
a jaký mají  význam v přírodě. Hrajeme si s vodou, děláme pokusy, sportujeme, využíváme všeho, co jsme se za celý rok naučili, poznali. Společně se základní školou oslavíme mezinárodní den dětí sportováním, hádáním hádanek, skládáním puzzlů, kostek, házením míče na cíl, jízdou na koloběžce, prolézáním strachovým pytlem. Také se vydáme na výlet, nejspíše do zoologické zahrady, abychom viděli na vlastní oči ta zvířata, o kterých jsme si ve školce jen povídali a ukazovali si obrázky. Naši předškoláci navštíví Přírodovědné muzeum v Týně nad Vltavou.

 

KULTURNÍ  A  SPOLEČENSKÉ  AKCE

Září              

- branná vycházka – cílem je příblížit dětem podzimní přírodu, seznámit  je s keři a stromy, s barvami podzimu – zodpovídají učitelky třídy Koťat              

-  divadlo „ Zvoneček“ s pohádkou „ O slepičce a  kohoutkovi“
  

Říjen            

- návštěva místní hasičárny – cílem je seznámit děti s hasičským autem,  s hasičskou výzbrojí zásahového družstva i s tím, co všechno musí       hasič znát – zodpovídá vedoucí učitelka
  - divadlo „ Okýnko“ s pohádkou „ Jak se uspává příroda“
  -  lampionový průvod –  společná akce se základní školou a místními  hasiči, cílem je seznámit děti s tradicí lampionového průvodu a jeho       následného prožití s blízkou osobou, tj. rodiči a kamarády – zodpovídají všechny učitelky
 

Listopad      

-  divadlo „ Dokola“ s pohádkou „ Dášeňka, čili život štěněte“
- vycházka k rybníku Rojdánek – cílem je ukázat dětem, jak žijí ryby
    ve volné přírodě, kdo je rybář, co vše musí znát o rybách a co potřebuje     ke své práci – zajistí vedoucí učitelka 
- zpívání u stromečku –  společná akce se základní školou a obecním úřadem, cílem je seznámit děti s tradicemi vánoc, co znamená advent  a jak si děti dříve krátily chvíle čekání na Ježíška – zodpovídají všechny učitelky

Prosinec      

- Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše a Čerta nám zpestří čekání na Ježíška a připomene jednu z dalších vánočních tradic – zodpovídají     všechny učitelky
 - vánoční tvoření – společná akce se základní školou, cílem je seznámit děti s výrobou vánočních ozdob, svíček, zdobení perníčků a spousty      dalších výtvarných aktivit – zodpovídají všechny učitelky                                                                                    

vánoční nadílka – zakončení našeho čekání na Ježíška, rozbalování  dárků, slavnostní svačina i oběd – zodpovídají všechny učitelky


Leden  

- divadlo „ Zvoneček“ s pohádkou „ O dvanácti měsíčkách“ – cílem je seznámit děti s klasickými pohádkami –  zodpovídají všechny učitelky

         
Únor            

 - Karneval – cílem je seznámit děti s tradicí této zimní oslavy, proč ji lidé  slaví a jak, co po této oslavě následuje. K naplnění tohoto cíle budou      použity prožitkové metody - výtvarná - tvorba masek, hudební - písně,  vyvrcholením tohoto období bude „dětský karneval“ spojený s „módní      přehlídkou“ masek, hrami, tancem a slavnostní karnevalovou svačinou –     odpovídají všechny učitelky
        

Březen        

 - návštěva divadla v mateřské škole – cílem je seznámit děti s jarní  přírodou  – zodpovídají všechny učitelky
 - návštěva místní knihovny – cílem je seznámit děti s různými druhy knih, s jejich názvy, s pojmy spisovatel, ilustrátor – zodpovídají učitelky třídy     Koťat

Duben        

- návštěva včelaře – cílem je seznámení dětí se životem včel – zodpovídají všechny učitelky
- velikonoční tvoření – společná akce se základní školou a rodiči, cílem je seznámit děti s velikonočními tradicemi a ukázat, že ne vše se musí koupit, ale že si spoustu věcí můžeme udělat sami nebo s pomocí učitelky nebo rodičů – zodpovídají všechny učitelky

návštěva policisty – cílem je seznámit, ale i připomenout pravidla bezpečnosti na silnicíc, chodníku, při chůzi i při jízdě na kole - zodpovídají  všechny učitelky

návštěva předškoláků na jedné vyučovací hodině v základní škole, cílem je seznámit děti se školním prostředím i paní učitelkou ještě
před zápisem – zodpovídají učitelky třídy Koťat

Květen        

- besídka k Svátku matek – na tuto akci se těší všichni, jak děti,tak rodiče. Děti vyrábí dárky i přání pro maminky a také jim chtějí ukázat, co      všechno se během roku naučily – zodpovídají všechny učitelky
 -  rozloučení s předškoláky – obě třídy se loučí se svými kamarády, kteří půjdou po prázdninách do školy. Předškoláky pasujeme na školáky –     zodpovídají všechny učitelky
 -  výlet – cílem je seznámit děti s jiným prostředím i jak se chováme v     dopravním prostředku – zodpovídají všechny učitelky
        
  
Červen        

- oslava Mezinárodního dne dětí, ukázka cvičení mladých hasičů – na oslavu se těšíme všichni, protože se setkáme se školáky, s kamarády a     samozřejmě i s rodiči, kteří se také zapojí do našich her a sportovních klání – zodpovídají všechny učitelky

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Olešník

   
Návštěva předškolních dětí v Základní škole Olešník, účast na jedné vyučovací hodině – cílem je seznámit děti se školním prostředím, představit jim novou paní učitelku – zodpovídají učitelky třídy Koťat
Návštěvy tělocvičny v základní škole – cílem je podpořit pohybovou aktivitu dětí – zodpovídají učitelky třídy Koťat
Společné akce se základní školou – lampionový průvod, zpívání u stromečku, vánoční dílna, velikonoční dílna, oslava MDD, odpoledne s hasiči, společná návštěva divadelního představení – cílem těchto společných aktivit je podporovat přátelství mezi dětmi různého věku - zodpovídají všechny učitelky


SPOLUPRÁCE  S RODIČI  A  VEŘEJNOSTÍ


• Na srpnové schůzce seznámíme rodiče s úkoly školy na nový školní rok, se vzdělávacím programem a  prioritami našeho pojetí výchovy a vzdělávání, dále s Řádem školy, s informacemi, které jsou pro ně důležité: potřeby pro děti, kontakty na MŠ, školní jídelnu.

• Přibližně 1x měsíčně obdrží každá rodina informační letáček, popř. zašleme info na váš e-mail, kde rodiče seznamujeme s akcemi v dalším měsíci.

• Největší důraz klademe nadále na osobní kontakt se zástupci dítěte. Rodiče mají možnost se kdykoliv do mateřské školy podívat.
 
• Připravíme společné aktivity s rodiči a  dětmi – lampiónový průvod, zpívání u stromečku, vánoční a velikonoční dílnu, besídku k svátku matek, oslava MDD, rozloučení s předškoláky

• Podle potřeb Obecního úřadu Olešník nebo Obecního úřadu Dívčice připravíme s dětmi kulturní vystoupení na Vítání občánků.

 NÁVRHY NA REKONSTRUKCE A OBNOVU MATEŘSKÉ ŠKOLY


• Podat návrh na  rekonstrukci venkovních toalet pro děti - je nevyhovující – zajistí vedoucí učitelka  
• Podat návrh na výměnu písku
• Podat návrh na zahradní domek na vozidla a veškeré hry a hračky pro děti, stávající boudy jsou nevyhovující – zajistí vedoucí učitelka

Návrhy podáme prostřednictvím ředitelky subjektu zřizovateli, kterým je Obecní úřad Olešník.

OSOBNÍ  ÚKOLY  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC


v oblasti sebevzdělávání a zkvalitnění připravenosti na výchovně vzdělávací práci s dětmi

Ved.uč.Kuboušková:
         - Bude provádět logopedickou prevenci v rámci třídy
         - Bude spolupracovat s logopedy SPC v Týně nad Vltavou
         - Absolvuje semináře z oblasti pedagogiky, logopedie, psychologie


Uč. Bc. Kunešová:
? Absolvuje semináře dle vlastního výběru
? Bude provádět logopedickou prevenci v rámci třídy
? Bude pravidelně obměňovat nástěnku v šatně
? Bude mít na starosti nástěnku na vsi


Uč. Šikulová:
? Absolvuje semináře  z oblasti enviromentální výchovy
? Bude pravidelně obměňovat nástěnku v šatně
? Bude se věnovat fotografování dětí při různých akcích, pořádaných MŠ
? Bude mít na starosti kroniku mateřské školy


Uč. Chaloupková
? Bude pravidelně obměňovat nástěnku v šatně
? Bude pravidelně kontrolovat lékárničky a podle potřeby dokoupí chybějící nebo prošlý materiál
? Absolvuje semináře dle vlastního výběru
PLÁN  PEDAGOGICKÝCH  RAD

SRPEN

• Organizační zabezpečení školního roku
• Podíl učitelek na tvorbě Školního vzdělávacího plánů a ročního plánu práce
• Plán kulturně vzdělávacích akcí školy
• Osobní úkoly pracovnic, pracovní doba
• Návrhy na vzdělávání učitelek
• Pedagogická diagnostika – poznatky o dětech, záznamové archy
• Příprava lampiónového průvodu – společná akce s rodiči, se Základní školou Olešník
• Příprava na slavnosti v mateřské škole – Mikulášská  nadílka,vánoční dílna
• Předání zkušeností poznatků ze seminářů
• Nácvik koled na adventní zpívání u stromečku
• Kontrolní a hospitační činnost


LEDEN
• Příprava dětí a rodičů na zápis do základních škol – rozbory dle pedagogické diagnostiky
• Odklady školní docházky, konzultace s rodiči, kteří o to budou mít zájem
• Výsledky práce školy za I.pololetí, příprava nejbližších akcí
• Analýza, evaluace vlastní práce
• Hodnocení akcí v 1.pololetí školního roku
• Příprava na velikonoční dílnu, na besídku k Svátku matek, rozloučení  
 s předškoláky
• Příprava  na výlet
• Příprava na oslavu Mezinárodního dne dětí,  spolu se základní školou
• Výsledky kontrolní činnosti
• Diskuze, názory, problémy


ČERVEN
• Hodnocení školního roku – dle ročního plánu
• Hodnocení akcí v březnu a v dubnu
• Výsledky kontrolní a hospitační činnosti
• Zhodnocení velikonoční dílny
• Zhodnocení besídky k Svátku matek a rozloučení s předškoláky
• Zhodnocení oslav Mezinárodního dne dětí, návrhy na další školní rok
• Zajištění prázdninového provozu
• Evaluace vlastní práce
• Vytýčení záměrů pro další školní rok

PLÁN  KONTROLNÍ  A  HOSPITAČNÍ  ČINNOSTI  VEDOUCÍ  UČITELKY


 Září:
• Kontrola úklidu na škole, výzdoby tříd a vstupních prostor školy
• Kontrola evidenčních listů, zplnomocnění rodičů k odvádění dětí osobami jim svěřenými

Listopad: 
• Kontrola třídní dokumentace
• Kontrola vedení pedagogické diagnostiky – záznamů o dětech, individuálních plánů
• Hospitace – jednotný postup na třídě, uspokojování základních potřeb dětí

Leden:
• Kontrola pedagogické diagnostiky na obou třídách – úroveň záznamů, funkčnost
• Kontrola  dodržování bezpečnostních hledisek

Březen:
• Kontrola záznamů o dětech, individuálních plánů – průběžné doplňování
• Kontrola evaluace v třídním vzdělávacím programu – myšlenkových map
• Kontrola – úroveň samostatnosti dětí v sebeobslužných činnostech, atmosféra na třídě
• Ověřit si kontrolami a hospitacemi opodstatnění návrhů na odklad školní       docházky a připravenost dětí na zápis do základních škol
 
Duben:
 
• Kontrola tvorby a využití pomůcek v aktivitách a činnostech s dětmi
• Hospitace, kontrola – jak učitelky vytvářejí podmínky pro individuální soustředěnou činnost dětí
• Kontrola pořádku a úklidu na škole, na školní zahradě

Květen:
• Kontrola dodržování pracovní doby a jejího využití
• Kontroly následné – dle potřeby
• Kontrola příprav na návštěvu maminek při oslavách Svátku matek
• Kontrola výzdoby a příprav na slavnostní rozloučení s předškoláky