Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy
  • ZŠ a MŠ Olešník, příspěvková organizace
    Návrh rozpočtu k nahlédnutí v dokumentech

Schválený rozpočet na r. 2018
ZŠ a MŠ Olešník, příspěvková organizace

1/ PŘÍJMY  ZŠ a MŠ Olešník, PO

Čís.Druh příjmu                                                 Návrh na r. 2018 /Kč/
1 Příspěvek Obce Olešník                                                 1400000,-
2  Stravné                                                                            370000,-
3 Školné                                                                                80000,-
4 Poplatek                                                                               3500,-
5 Dotace MŠ                                                                      4900000,-
6 celkem                                                                             6753500,-

2/ Výdaje  ZŠ A MŠ Olešník, PO

č.Druh výdaje                                                   Návrh na r.2018 /Kč/
1 Energie                                                                            450000,-
2 Telefon, internetové poplatky                                             45000,-
3 Bankovní poplatky, pojištění                                              40000,-
4 PC- aktualizace, servis                                                      40000,-
5 Mzdové náklady                                                               460000,-
6 Poštovné, známky                                                                4500,-
7 Opravy a udržování                                                            33000,-
8 Potraviny                                                                           370000,-
9 Kancelářské potřeby                                                           27000,-
11 Ostatní služby, revize  a kontroly                                      80000,-
12 Drobný materiál                                                                 40000,-
13 Čistící prostředky , pracovní oděvy                                   40000,-
14 Potřeby pro výuku MŠ i ZŠ                                              100000,-
15 Odpady                                                                                6000,-
16  DDHM                                                                             118000,-
17 Dotace MŠ - mzdy                                                          4900000,-
19 celkem                                                                            6753500,-
   

Rozpočet byl schválen 15.12.2017                                    JUDr. Jaroslav Pavlica

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a na rok 2020
ZŠ a MŠ Olešník, příspěvková organizace

1/ PŘÍJMY  ZŠ a MŠ Olešník, PO

Čís.Druh příjmu                   Výhled na r. 2019 /Kč/                Výhled na r. 2020 /Kč/
1 Příspěvek Obce Olešník                      1400000,-                                  1400000,-
2  Stravné                                                 400000,-                                    420000,-
3 Školné                                                     80000,-                                      80000,-
4 Poplatek                                                     4000,-                                        4000,-
5 Dotace MŠ                                            5000000,-                                 5000000,-
6 celkem                                                   6884000,-                                 6904000,-

 

2/ Výdaje  ZŠ A MŠ Olešník, PO

č. Druh výdaje                                   Výhled na r.2019 /Kč/                                    Výhled na r.2020 /Kč/
1 Energie                                                                500000,-                                                        500000,-
2 Telefon, internetové poplatky                                 45000,-                                                         45000,-
3 Bankovní poplatky, pojištění                                   40000,-                                                         40000,-
4 PC- aktualizace, servis                                           40000,-                                                         40000,-
5 Mzdové náklady                                                    500000,-                                                       500000,-
6 Poštovné, známky                                                     4500,-                                                           4500,-
7 Opravy a udržování                                                 33500,-                                                         33500,-
8 Potraviny                                                                400000,-                                                       420000,-
9 Kancelářské potřeby                                                27000,-                                                         27000,-
11 Ostatní služby, revize  a kontroly                           80000,-                                                         80000,-
12 Drobný materiál                                                      40000,-                                                         40000,-
13 Čistící prostředky , pracovní oděvy                        40000,-                                                         40000,-
14 Potřeby pro výuku MŠ i ZŠ                                    100000,-                                                      100000,-
15 Odpady                                                                      6000,-                                                         6000,-
16  DDHM                                                                     28000,-                                                       28000,-
17 Dotace MŠ - mzdy                                                5000000,-                                                  5000000,-
19 celkem                                                                   6884000,-                                                 6904000,-
   

Návrh výhledu rozpočtu na rok 2019 a na rok 2020 byl schválen 15.12.2017.        JUDr. Jaroslav Pavlica